Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana – važi za isplate od 01.02.2018 do 31.01.2019 godine

 

 • neoporezivi iznosi zarade: 15.000,00 dinara (počev od zarade  za januar 2018)
 • naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla: 3.837,00 dinara
 • solidarna pomoć za slučaj bolesti, invalidnosti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove porodice: 38.370,00 dinara
 • jubilarna nagrada zaposlenim: 19.183,00 dinara
 • stipendije i krediti učenika i studenata: 11.511,00 dinara
 • dnevnica za službeno putovanje u zemlji: 2.303,00 dinara (privatni sektor)
 • naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe: 6.716,00 dinara
 • hranarina sportistim amaterima isplaćena od strane amaterskih sportskih klubova: 9.592,00 dinara
 • poklon deci zaposlenih za novogodišnje i božićne praznike: 9.592,00 dinara
 • pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana porodice ili penzionisanog radnika: 67.145,00 dinara
 • otpremnina prilikom odlaska u penziju – dve prosečne mesečne zarade u Republici
 • dobitak od igara na sreću: 11.684,00 dinara
 • premija za dobrovoljni penzijski fond: 5.757,00 dinara
 • novčana pomoć, nagrade i druga davanja fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca: 12.746,00 dinara
Neoporezivi iznosi u 2017 godini (01.02.2017-31.01.2018)<< >>Paragraf intervju