A Vista SM kao član URIKSa

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je knjigovodstvena agencija A Vista SM doo ponosan član udruženja URIKS. Pozivamo sve kolege da se pridruže URIKSu i da se svi zajedno izborimo za svoju struku.

Paragraf intervju

 Koju privrednu delatnost obavlja Vaše privredno društvo i za koji deo posla ste Vi konkretno odgovorni? Agencija “A Vista SM” je privredno društvo koje se već 16 godina bavi pružanjem računovodstvenih usluga, registracijom preduzeća i preduzetničkih radnji, vođenjem likvidacija kao i saradnjom sa stečajnim upravnicima. Moj posao je organizacija poslovanja, praćenje propisa, poresko savetovanje klijenata […]

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana – važi za isplate od 01.02.2018 do 31.01.2019 godine

  neoporezivi iznosi zarade: 15.000,00 dinara (počev od zarade  za januar 2018) naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla: 3.837,00 dinara solidarna pomoć za slučaj bolesti, invalidnosti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove porodice: 38.370,00 dinara jubilarna nagrada zaposlenim: 19.183,00 dinara stipendije i krediti učenika i studenata: 11.511,00 dinara dnevnica za službeno […]

Neoporezivi iznosi u 2017 godini (01.02.2017-31.01.2018)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana – važi za isplate od 01.02.2017 do 31.01.2018 godine. neoporezivi iznosi zarade: 11.790,00 dinara naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla: 3.725,00 dinara solidarna pomoć za slučaj bolesti, invalidnosti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove porodice: 37.252,00 dinara jubilarna nagrada zaposlenim: 18.624,00 dinara stipendije […]

Paušalno oporezivanje

Kada su u pitanju preduzetničke radnje, razlikujemo dva načina oporezivanja: preduzetnička radnja „knjigaš“ preduzetnička radnja „paušalac“ Paušalno oporezivanje je propisano članom 40 Zakona o porezu na dohodak građana. Ovakav način oporezivanja je predviđen za preduzetnike kojima vođenje poslovnih knjiga otežava poslovanje. Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode […]

Pokretanje biznisa

Prilikom osnivanja firme, najčešća su dva oblika – privredno društvo i preduzetnička radnja. Privredno društvo može biti: akcionarsko društvo AD komanditno društvo KD ortačko društvo OD društvo sa ograničenom odgovornošću DOO DOO je najčešći oblik organizovanja kod privrednih društava. Osnivač može biti jedno fizičko lice, više njih ili drugo preduzeće. Prilikom registracije , potrebno je […]